Home Interior Plantscaping Kentia Palm

Kentia Palm

Kentia Palm
 

Kentia Palm »  Grid Ref: D5

 
 
Description :

Kentia Palm in White Cubico 40 planter